Tarieven

Eerste consult en behandeling € 67,50

Vervolgbehandeling                    € 61,00

 

Betaling van de behandelingen kan contant, met pin of per maandelijkse factuur.

In veel gevallen wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekering. De factuur kunt u hiervoor indienen bij uw zorgverzekering. Han Hoberg is aangesloten bij de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur).

 

Acupunctuur Dijk en Waard en Han Hoberg Acupunctuur zijn een onderdeel van LenB Partners te Heerhugowaard.

Het rekeningnummer is: NL39 INGB 000 408 33 09 ten name van LenB Partners.

Vermeld bij uw betalingen altijd het factuurnummer.

 

Ingeschreven bij de KvK Alkmaar onder nr. 37066162

AGB-code: 90-021591