Praktische informatie

Praktijkruimte

De praktijk vindt u aan de Lindenlaan 42, 1701 GV Heerhugowaard. U kunt voor de deur parkeren. De behandelingen zijn uitsluitend op afspraak, dus u wordt altijd persoonlijk ontvangen.

Privacyverklaring

U mag verwachten dat Acupunctuur Han Hoberg zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat in overeenstemming  met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen en/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van zijn/haar verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Acupunctuur Han Hoberg naar beste weten en kunnen.

Klachten

Als u heeft gekozen voor een natuurlijke behandelmethode staat u daarin niet alleen. In ons land bezoeken naar schatting 3 miljoen mensen jaarlijks een  acupuncturist, homeopaat of een andere alternatief zorgverlener. Iedereen is vrij om de behandelmethode te kiezen die men wil. Maar wist u dat iedereen zichzelf ook zorgverlener of therapeut mag noemen? Ook als hij of zij daar in het geheel geen opleiding voor heeft gevolgd? Gelukkig hoeft dit uw keuze niet te bemoeilijken. Er zijn namelijk beroepsorganisaties die de kwaliteit en de betrouwbaarheid van acupuncturisten, homeopaten en andere alternatief zorgverleners controleren. Kiest u voor een zorgverlener die bij één van deze organisaties is geregistreerd, dan weet u dat u met een goedopgeleide zorgverlener te maken heeft. En wat belangrijk is: er bestaat een goede klachtenregeling die tot stand is gekomen in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld of bejegend bent, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijze (KAB).