Whiplash

Een whiplash is nogal eens het gevolg van een auto-ongeluk waarbij de auto van achteren wordt aangereden. De hevige klap doet de romp en de schouders van de inzittende(n) van de voorste auto met grote snelheid naar voren gaan, terwijl het hoofd pas later, zij het slechts een fractie later, volgt. Door deze 'zweepslag'-beweging ontstaan vaak beschadigingen aan de nek en in het bovenste gedeelte van de rug.

Whiplash kan echter ook ontstaan tijdens het sporten, bij een val van de trap of als er een voorwerp op het hoofd valt. Wervels, spieren, banden en gewrichten vangen de klap op. Er kunnen daardoor minuscuul kleine of zelfs grotere scheurtjes en bloedingen ontstaan, wat direct of tot 24 uur na het ongeval kan leiden tot klachten die variëren van hoofdpijn, misse­lijkheid en braken, pijn in nek en schouders tot tintelingen in armen en benen.

Klachten op langere termijn

Een whiplash kan op een wat langere termijn leiden tot slapeloosheid, concentratiestoor­nissen en vermoeidheid, oorsuizen, wazig zien of overgevoeligheid voor licht. In 95% van de gevallen moeten deze klachten na een halfjaar voorbij zijn.

Medische indicaties

In overleg met de huisarts kan het wenselijk zijn om snel na het ongeval een röntgenfoto van de nek te laten maken. In veel gevallen wordt fysiotherapie of oefentherapie volgens de Mensendieckmethode aangeraden. Acupunctuur kan heel goed worden toegepast naast andere behandelvormen. Het kan ook een prima aanvulling zijn op een voorgeschre­ven medicatie door huisarts of specialist.

Helpt acupunctuur bij een whiplash?

Vanuit de visie van de acupuncturist die is gebaseerd op de Traditionele Chinese Genees­kunst is bij een whiplash de vrije energie doorstroming ter plaatse van de nek in meer of mindere mate verstoord. Door het nauwkeurig plaatsen van naaldjes binnen de pijnzones, maar ook op acupunctuurpunten elders op het lichaam, wordt bereikt dat de klachten verminderen. Daarnaast werkt acupunctuur als pijnbestrijding, zeker als er al in een vroeg stadium tot behandeling wordt overgegaan. Doel van de behandeling is het herstellen van de energiedoorstroming. In de meeste gevallen leidt dit - mits er geen medische complicaties optreden - tot volledig herstel.