Vermoeidheid

Vermoeidheid is een klacht waar veel mensen in meer of mindere mate last van hebben. Het is een klacht die vaak geen duidelijke oorzaak heeft en die daardoor door de klassieke geneeskunde vaak moeilijk is te behandelen.

Lang niet iedere vermoeidheid is hetzelfde. De vermoeidheid na een lange wandeling is niet

dezelfde als de vermoeidheid van iemand die na een kleine inspanning een enorm zwaar en moe gevoel in het hele lijf krijgt. Sommige mensen blijven zelfs constant vermoeid.

Vermoeidheid ontstaat nooit zomaar

Soms zijn er duidelijke ‘lichamelijke‘ oorzaken voor vermoeidheid zoals kanker, ontstekingsziekten of ernstige bloedarmoede. Vaak is in dit geval een klassiek geneeskundige behandeling nodig, hoewel traditionele Chinese geneeskunde ook hier een belangrijke bijdrage tot genezing kan geven. Veelal is er geen duidelijke lichamelijke oorzaak te vinden. Een behandeling met acupunctuur kan dan een grote hulp zijn om de energie/vitaliteit te herwinnen. De meeste mensen beschrijven vermoeidheid als een ‘gebrek aan energie‘ of een als ‘een lege batterij’.

Hoe kijkt men vanuit de acupunctuur naar vermoeidheid?

Ook in Chinese geneeskunde wordt vermoeidheid beschreven als ‘leegte‘. Een ‘leegte‘ is een tekort aan één of meerdere ‘substanties’ (substanties zijn bijvoorbeeld qi, bloed, yin of yang). Meestal zijn tekenen daarvan dat u zich al na een geringe inspanning ‘leeg‘ voelt. Dat kan ‘lichamelijk leeg’ zijn, maar vaak ook ‘psychisch leeg’. U kunt dan bijvoorbeeld geen enthousiasme meer opbrengen voor zaken die u normaal leuk vindt of u kunt zich nog zeer moeilijk concentreren.

Hoe ontstaat een leegte?

Meestal is het zo dat er aan de leegte vrijwel altijd een ‘slechte doorstroming’ vooraf gaat. De term die de Chinese geneeswijzen daarvoor gebruiken is ‘stagnatie’. Als metafoor is de energiehuishouding van het lichaam te zien als wegennet. De 'leegte' is dan een gebrek aan auto’s , waardoor geen voedingsstoffen vervoerd kunnen worden en er overal tekorten ontstaan. ‘Stagnatie’ is te vergelijken met filevorming waardoor alle auto’s niet ter plekke komen. Na een periode van stagnatie volgt automatisch ook ‘leegte’. Beide kunnen elkaar in stand houden en zo een vicieuze cirkel vormen. Bij stagnatie is het vaak moeilijk om op gang te komen. Eenmaal op dreef gaat het eigenlijk vrij goed. Lichamelijk leidt stagnatie vaak tot spanningen in de spieren, oppervlakkige ademhaling, onrustige slaap, et cetera. Deze klachten zorgen dan vervolgens voor een gebrek aan energie. Heel vaak zijn emoties de belangrijkste oorzaak van stagnaties. Vooral emoties die vast zijn gaan zitten, die niet geuit kunnen worden en innerlijke onvrede veroorzaken. Iedereen is verschillend, dus ook geen enkele vermoeidheid is dezelfde. Het is van belang te zien welke oorzaken en welke tekorten liggen aan de bron van uw vermoeidheid. 

Wat kan acupunctuur hierin betekenen?

Samen bespreken we het geheel van uw klachten. Door het aanprikken van de energiepunten op het lichaam zal de energiestroom terug op gang komen en de tekorten worden aangevuld. Uiteindelijk leidt dit tot het hernieuwen van uw vitaliteit.
Uiteraard is het van groot belang dat u uw eigen leven zoveel mogelijk 'op de rit heeft'. Gezond, regelmatig leven met momenten van beweging zijn daarin erg belangrijk. Vanuit de acupunctuur zijn daar zeker nog tips in te geven.

U zult zien dat u meer energie krijgt.