RSI

RSI staat als afkorting voor Repetitive Strain Injury. Hiermee wordt een verza­meling van klachten en aandoeningen bedoeld. Het gaat hierbij om pijn aan nek, schouders, armen en/of vingers. De tennisarm is het meest bekende voorbeeld van RSI maar inmiddels heeft de moderne mens ook kennisgemaakt met RSI op het werk. In de media wordt veelal als belangrijkste oorzaak beeldschermwerk genoemd. Maar RSI komt niet alleen voor bij beeld­schermwerkers. De klachten treden vooral op bij mensen die tijdens het werk hun armen, handen en/of vingers steeds op dezelfde manier bewegen, zoals kassières, inpakkers en mensen die aan de lopende band werken. Ook komen de klachten voor bij mensen die lang­durig in dezelfde houding werken, al dan niet gecombineerd met repeterende bewegingen, zoals bij kappers en bij veel beroepen in de bouw.

Kan acupunctuur mij van mijn rsi afhelpen?

Het is bij RSI erg belangrijk om bij beginnende klachten zoals spiervermoeidheid, kramp of een doof gevoel, direct maatregelen te nemen. Hoe kunt u dit doen? Door bijvoorbeeld wat vaker rust te nemen tijdens het werk. Of het werk af te wisselen met ander soort werk. Of de werksituatie (ergonomisch) aan te passen. De meest gevolgde therapie is: behandeling van het aangedane gebied, aanpassen van de belasting (variërend van gedoseerde rust tot totale rust ) en aanpassen van de werksituatie. Acupunctuur wordt met name met succes toe­gepast om de pijnklachten te verlichten maar ook om het totale herstelproces te bevorderen. Het aantal behandelingen dat noodzakelijk is kan nogal variëren. Dat hangt natuurlijk sterk af van de vraag hoe ernstig uw klachten zijn en hoe lang ze al beslaan? Na 6-10 behandelingen zal er in elk geval gekeken worden naar het tot dan toe verkregen resultaat. We overleggen dan samen met u of verder behandelen nog noodzakelijk is.