Pijn

Pijn is een waarschuwingssignaal van het lichaam om de hersenen te laten weten dat er iets mis is. Het is een natuurlijk beschermingsmechanisme. Door de pijn weg te nemen of te onderdrukken wordt dus niet altijd de oorzaak weggenomen, laat staan dat de patiënt genezen is. Daarom is onderzoek naar de oorzaak en is bestrijding van de kwaal altijd nodig. Vanouds speelt acupunctuur een belang­rijke rol bij het behandelen van chroni­sche én acute pijnklachten.

Pijn vreet energie

Bij iemand die al langere tijd pijnklachten heeft, zien we vaak dat bewegingen krampachtig of zelfs onmogelijk worden. Zo iemand neemt een geforceerde houding aan en kan zich moeilijker ontspannen. Ook raakt men sneller vermoeid, en vermindert de alge­mene weerstand.

Verstoorde energiecirculatie

Binnen de acupunctuur wordt pijn gezien als een teken dat ergens in het lichaam de energie niet of onvoldoende kan doorstromen. De noodzakelijke voedingsstoffen komen moeilij­ker op de plaats van bestemming en afvalstof­fen worden in onvoldoende mate afgevoerd. Als gevolg hiervan ontstaan er beschadigingen in het weefsel en neemt de pijn nog meer toe.

Herstellen van de balans

Het aanprikken of het verwarmen van de acupunctuurpunten met moxa verhelpt de stag­natie en laat de energie

weer in beweging komen. Bovendien bevordert de behandeling de aanmaak van lichaamseigen pijnstillers (endorfinen). Omdat bij chronische pijnklach­ten de naaldjes soms zeer frequent geactiveerd moeten worden, kiezen sommige acupuncturisten ervoor om deze met behulp van zwakstroom te prikkelen (elektroacupunctuur).

Kan acupunctuur pijn bestrijden?

Zowel bij chronische als bij acute pijnklachten is acupunctuur met succes toe te passen. Het is echter geen wondermiddel, ook acupunctuur heeft zijn beperkingen. Toch zien we soms spectaculaire resultaten, die op een andere manier niet bereikt konden worden. En, zon­der bijwerkingen!

Voor welke pijnklachten?

Pijnklachten die veel met acupunctuur behan­deld worden, zijn: hoofdpijn, klachten vanuit het bewegingsapparaat zoals spit, pees­ontstekingen, artrose of reuma, maagpijn, gynaecologische klachten, bijvoorbeeld bij PMS, buikkrampen, en pijnklachten vanuit het zenuwstelsel zoals ischias of gordelroos. Dit is echter geen volledige weergave van alle te behandelen pijnklachten.