Overgangsklachten

Opvliegers, stemmingswisselingen of een laag libido? Acupunctuur werkt soms beter bij deze overgangsklachten dan hormoonaanvulling of medicijnen.

Acupunctuur bij de overgang

Men spreekt van overgangsklachten als er een combinatie van klachten aanwezig zijn, meestal bij vrouwen tussen de 45 en 60 jaar, maar soms komt het zelfs voor bij vrouwen die de 60 gepasseerd zijn. Uiteraard is de overgang niet voor niets de 'overgang' van de ene naar de andere situatie. Dit kan met turbulentie gepaard gaan zoals opvliegers, nachtzweten, slaapstoornissen, vaginale droogte, hoofdpijn en stemmingswisselingen (vermoeidheid, depressieve klachten, humeurigheid, opvliegendheid, huilen 'om niets'). Deze klachten komen doorgaans voort uit hormoonschommelingen. Afhankelijk van de aard van de klachten is het mogelijk de frequentie en intensiteit van deze klachten positief te veranderen. Men voelt zich tijdens en na de behandeling vaak een stuk meer ontspannen. Wellicht dat de acupunctuur voor u goed kan bijdragen aan een soepelere overgang.  

Wat kan acupunctuur doen?

Binnen de acupunctuur worden overgangsklachten in verband gebracht met een verminderde reproductie-energie, Jing genaamd. Deze energie ligt opgeslagen in
de nieren en is te vergelijken met een batterij. Een acupunctuurbehandeling richt zich dan ook op het goed laten functioneren
van de nier energie. Daarnaast wordt de hormoonhuishouding in balans gebracht. De heftigheid van de klachten wordt hierdoor minder. Bovendien zullen de klachten zich minder vaak voordoen. Wanneer u regelmatig een acupunctuurbehandeling ondergaat, zult u merken dat het leven met de overgang niet zo ongemakkelijk hoeft te zijn. Hoeveel behandelingen nodig zijn, is afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten.