Maagklachten

Maagklachten zijn een veel voorkomend verschijnsel; ongeveer één op de drie mensen heeft er wel eens last van. Eén op de vijf regelmatig. De oorzaak van die klachten kan heel divers zijn, net zoals de klachten zelf. De een heeft last van een opgeblazen gevoel en van winderigheid, een ander moet veelvuldig boeren. Ook (zure) oprispingen, brandend maagzuur en misselijkheid zijn typische maag­klachten.

Voor de spijsvertering is maagzuur nodig

Als we eten, kauwen we ons voedsel fijn en vermengen het met speeksel. Nadat ons voed­sel de mond en slokdarm is gepasseerd, komt het in de maag terecht. De maag is eigenlijk een spier die het voedsel verder kneedt en vermengt met maagzuur om het te verteren. Maagzuur vormt ook een ver­dedigingsmiddel tegen allerlei bacteriën die wij met ons voedsel binnen krijgen.

De maagwand wordt door een dikke slijmvlieslaag tegen het maagzuur beschermd. Door verschillende oor­zaken kan dit maagslijmvlies plaatselijk dun­ner worden, waardoor het maagzuur op de maagwand kan inwerken. In ernstige gevallen kan dit leiden tot een maagzweer.

Oorzaak van de klachten

De belangrijkste oorzaken van maagklachten zijn onregelmatig eten, veel koud voedsel nut­tigen, overmatig alcoholgebruik en roken. Tot voor kort werden maagklachten vaak in één adem genoemd met spanningen. Inmid­dels is bekend dat dit de klachten inderdaad doet verergeren: het vertraagt de spierwerking van de maag, waardoor het voedsel langer in de maag blijft.

Het maagzuur kan dan langer op het slijmvlies inwerken of zelfs (bij een overvolle maag) terugvloeien in de slokdarm. De vertering is dan onvolledig en bacteriën krijgen meer kans om schade aan te richten. Het kan bovendien hevige pijnen veroorzaken. Uitdrukkingen als 'met iemand of iets in zijn maag zitten' en 'dat ligt als een steen op de maag' worden door een acupuncturist dan ook heel serieus genomen.

 

Helpt acupunctuur bij maagklachten?

Een behandeling met acupunctuur is erop gericht om de verstoorde energiebalans te her­stellen. Een stagnering van de normaal naar beneden gerichte energie uit zich in pijnklachten of in een tegengestelde reactie zoals opris­pingen of braken.

De acupuncturist zal zich allereerst richten op ondersteuning van het verteringsproces en verhoging van de weer­stand. Maar omdat acupunctuur 'heel de mens' in ogenschouw neemt, wordt ook aan­dacht geschonken aan uw leefwijze, uw werk, eetgewoonten en andere zaken die van invloed kunnen zijn op uw maagklachten. Uiteindelijk gaat het erom de bestrijding van de maagklachten zo effectief mogelijk aan te pakken. In veel gevallen heeft dit succes.