Lage rugklachten

Vaak krijgen mensen last van pijn in de onderrug door een verkeerde werk- of zithouding. Maar ook door te zwaar tillen of door plotseling een verkeerde beweging te maken. Een andere veel voorkomende oor­zaak van lage rugklachten is een te hoge werkdruk in combinatie met een gebrek aan beweging. Hiernaast kunnen lichaamsbouw, erfelijke factoren, orgaan­problemen of afwijkingen in de wervelko­lom een rol spelen. De acupuncturist zal daarom zoveel mogelijk willen weten over de specifieke omstandigheden waar­binnen de klachten zijn ontstaan. Zo'n uitgebreide analyse is niet alleen nodig om de klachten te verhelpen, maar ook om deze te voorkomen.

De symptomen kunnen heel verschillend zijn

U staat op uit een stoel en bukt zich om een papiertje op te rapen. Plotseling voelt u een hevige pijnscheut en u kunt nauwelijks meer overeind komen. Dit is een bekend voorbeeld van acute lage rugpijn. Maar de klachten kun­nen ook minder acuut optreden. Een zeurende pijn die langzaam verergert bijvoorbeeld, of pijn die uitstraalt naar de benen. De gevolgen van lage rugpijn zijn voor iedereen verschil­lend: het kan leiden tot houdingsafwijkingen of tot moeite hebben met zitten of nauwelijks kunnen staan of lopen. Ook slaapproblemen komen veelvuldig voor. Meer bewegen kan onderdeel zijn van de therapie, in andere gevallen is juist absolute rust vereist. Soms zal de acupuncturist de behandeling combineren met massage en oefeningen.

Helpt acupunctuur mij van mijn lage rug­klachten af?

Acupunctuur kan met name op het gebied van de pijnbestrijding en spierontspanning veel voor u betekenen. Ook kunnen gewricht blokkades worden opgeheven waardoor al snel een vermindering van klachten optreedt, of ver­dwijnen deze zelfs geheel. Bij acute klachten zijn enkele behandelingen vaak al voldoende voor een merkbaar effect. Bij chronische klachten zijn hiervoor meestal meer behande­lingen nodig.

Wanneer er sprake is van blijvend rugletsel zoals bij ernstige slijtage, kan acupunctuur alleen een symptoombestrijdend karakter hebben. In periodes met verergering van de klachten kunt dan altijd een beroep doen op uw acupuncturist voor het bestrijden van pijn.