Acupunctuur bij kinderen

Kleine kinderen en zelfs zuigelingen kun­nen met goed effect behandeld worden met acupunctuur. Natuurlijk is er bij veel ouders een zekere schroom om hun kind bloot te stellen aan het prikken met naal­den. In de praktijk blijkt dat 'prikken' enorm mee te vallen. Een bij de N.V.A. aangesloten acupuncturist mag u gerust kindvriendelijk noemen. Bij behandeling van kleine kinderen gebruikt de acupuncturist speciale naal­den waarbij de kans op pijn minimaal is. Bovendien is het aantal acupunctuurpunten beperkt en worden de naalden direct na stimulatie verwijderd. Zeker de aller­kleinsten merken er nauwelijks iets van. Het is opvallend dat kinderen vaak sneller rea­geren op een behandeling met acupunctuur dan volwassenen. Hierdoor zijn er minder afspraken nodig om tot een goed resultaat te komen. Bij grotere kinderen kan het aantal naaldjes en de tijdsduur gefaseerd worden opgevoerd. Het komt ook voor dat bepaalde punten gemas­seerd worden in plaats van geprikt of dat u gevraagd wordt om bepaalde punten zelf thuis te masseren.

Met welke klachten kan ik met mijn kind bij een acupuncturist terecht?

Bij jonge kinderen zijn het spijsverteringsstelsel en het immuunsysteem vaak een bron van klachten. Om verstoringen in de energiebalans goed in beeld te krijgen, zal de acupuncturist u vragen stellen over onder andere het voedings- en ontlastingspatroon van uw kind. Ook de inentingen die het heeft gehad en de eventuele reacties daarop zijn van belang. Wij geven u graag een aantal indicaties die in de meeste gevallen met succes met acupunctuur behandeld kunnen worden:

 • obstipatie
 • diarree
 • bedplassen
 • slecht slapen
 • verminderde weerstand
 • chronische verkoudheid
 • chronische oorontsteking
 • hoesten
 • astma
 • eczeem
 • allergieklachten
 • adhd