Hoofdpijn

Hoofdpijn is een vaak voorkomende klacht; je kunt er veel last van hebben. Sommige mensen hebben zoveel klachten, dat ze lijden aan slapeloosheid of zich ziek moeten melden. Hoofdpijn kan het dage­lijkse leven ernstig verstoren. Maar ook als u in mindere mate maar toch regelmatig last heeft van hoofdpijn, kan acupunctuur leiden tot vermindering van de klachten of deze zelfs compleet verhelpen.

Elke hoofdpijn is anders

Hoofdpijn uit zich in pijn aan het voorhoofd, achter de ogen, boven in het hoofd, aan de zij­kant of aan de schedelrand. De hoofdpijn kan altijd op dezelfde plaats optreden, of zich van de ene plek naar de andere verplaatsen. Ook de soort pijn is bij iedereen verschillend. Sommige mensen klagen over een licht zeu­rende pijn in het hoofd, andere hebben het gevoel dat hun schedel uit elkaar barst. Hoofdpijn kan acuut opkomen of zich lang­zaam kenbaar maken. Er zijn dus veel soorten hoofdpijn. De meest voorkomende vormen die de acupuncturist behandelt zijn spannings­hoofdpijn en migraine.

Uitsluiten van medische oorzaken

Hoofdpijnklachten kunnen veel oorzaken heb­ben. De acupuncturist zal u vragen of u al met uw klachten bij uw huisarts, uw tandarts of een specialist bent geweest. Klachten als oor-of neusholteontsteking, een kaakholteontsteking of verhoogde bloeddruk gaan immers vaak met hoofdpijn gepaard. Van belang is ook of er sprake is van hoofdpijn als gevolg van een ongeval of een ernstige aandoening. U begrijpt dat dit belangrijke informatie vooraf is om tot een succesvolle behandeling te komen.

Spierspanningshoofdpijn en migraine

De acupuncturist behandelt met name hoofd­pijn die het gevolg is van (spier)spanningen en hoofdpijn die herhaaldelijk optreedt, de beruchte migraine. Beide soorten kunnen het gevolg zijn van morele druk, vermoeidheid of geestelijke overspannenheid. Bij spierspanningshoofdpijn zijn de spieren van de schouders en de nek gespannen. Het bloed en de energie die de schedel voeden worden hierdoor plaatselijk geblokkeerd. Het organisme 'vertaalt' dit naar hoofdpijn. Dit is vaak een zeurende pijn die een paar dagen tot enkele weken kan aanhouden. Bij  migraine  treedt  meestal  een  eenzijdige, bonkende en/of stekende hoofdpijn op die enkele uren tot enkele dagen kan aanhouden. Een aanval van migraine leidt vaak tot misse­lijkheid; soms tot overgeven toe. Normaal functioneren is dan praktisch onmogelijk geworden.

Helpt acupunctuur mij van mijn hoofdpijn af?

In veel gevallen kan de acupuncturist de hoofdpijn effectief bestrijden. Zeker omdat bij acupunctuur gekeken wordt naar het totale lichaam functioneren als mogelijke oorzaak van de klacht. Gemiddeld zijn er zes tot acht behandelingen nodig om te kunnen beoorde­len of de behandeling in uw geval effectief is. Sommige mensen verlaten de praktijk al volle­dig klachtenvrij na zes behandelingen. Andere komen vaker terug. Het resultaat is geheel afhankelijk van het type hoofdpijn en de bij­komende factoren die voor iedere patiënt ver­schillend zijn.