Aandoeningen

Met acupunctuur kunnen wij vele aandoeningen behandelen. In de kolom hiernaast staat een opsomming van de meest voorkomende die wij behandelen. Staat uw klacht niet in het overzicht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

De behandeling

In het eerste consult krijgt u alle gelegenheid om uw klacht(en) te vertellen. Aan de hand van de door u verstrekte informatie worden er vragen met u doorgenomen over de meest uiteenlopende aspecten van uw gezondheid, bijvoorbeeld eetgewoontes, de stoelgang,  het functioneren van de maag, de darmen, het transpireren, het slapen en de menstruatie. Ook wordt er gevraagd naar mentale verstoringen. In de Traditionele Chinese Geneeswijzen ziet men namelijk lichaam en geest als een éénheid. Aan de hand van de bevindingen wordt een Oosterse diagnose gesteld. Deze Oosterse zienswijze wordt aan u uitgelegd met een verwijzing naar, voor u, bekende Westerse begrippen.


In de Traditionele Chinese diagnostiek zijn de pols en de tong belangrijk. Aan de hand van de polsdiagnostiek is op te maken waar er energetische verstoringen zijn te verwachten. De tongdiagnostiek geeft eveneens informatie hoe het lichaam functioneert. Het prikken met de naaldjes wordt in het algemeen niet als vervelend ervaren. De patiënt voelt slechts een klein prikje, dat geen of nauwelijks pijn doet. Als het naaldje op het juiste punt is ingebracht, geeft dat een tintelend gevoel. Afhankelijk van de klacht blijven de naaldjes 15 tot 30 minuten zitten. Door verschillende naaldtechnieken te gebruiken wordt de energie gestimuleerd, afgeremd of geharmoniseerd, afhankelijk van het doel van de behandeling. Elke behandeling wordt steeds aangepast aan uw gesteldheid op dat moment.

 

Er is geen standaardbehandeling voor één bepaalde klacht, elk mens is immers anders. Ook omgevingsfactoren zijn bepalend en van invloed op uw klacht. Afhankelijk van de klacht zal gemiddeld na 5 à 6 behandelingen het effect van de behandeling geëvalueerd worden. In overleg met u zal de behandeling al dan niet worden voortgezet.

 

Bij de behandeling worden steriele wegwerpnaalden voor éénmalig gebruik toegepast. Een behandeling duurt 45 minuten.